• TACK!

  fantastiska publik

  VILKEN FANTASKT VÅR DET BLEV!

  Fem föreställningar med i princip slutsålt. Vi spelade på ett slott,

  i en försvarsanläggning, i en dansrotunda och i ett cirkustält!

  Två berättare och ca 14 rutinerade stämsångare

  som tillsammans berättade vikingasagan om Yxna.
  Den unga kvinnan som måste göra ett val....

 • Yxna saga

  Baserar sig på en vikingamyt som diktades ihop för några sekler sedan.
  En typisk vikingahistoria där männens mod och våld står i centrum.

  broken image

  Med hundra års mellanrum har historien fascinerat någon

  Någon har gjort en nytryck, någon har diktat på rim, någon har försökt efterforska något ursprung till berättelsen.

  broken image

  Margareta Skantzes version

  Tidigt 1990-tal gjorde Margareta Skantze sin version med fokus på den gränstid som vikingatiden är; mellan hednatro och kristendom. Ett skifte som måste ha påverkat samhället i grunden.

  broken image

  Nu vill vi lägga in vår version

  Historien kallas ursprunglingen Wogn och Yxna, men vi menar att det faktiskt är Yxna, och också hennes mor Tora, som är de centrala figurerna. Det är de som drabbas av männens hunger efter ära och hämnd. Det är de som måste välja vilken väg de vill gå. Kan man stoppa våldshjulet....?

 • Med både nykomponerat och material från uppsättningen 1993

  Stämsång, mungigor, flöjter, slagverk, tagelharpa och en Novgorod-lyra.

  Med dessa låter vi musiken ta form

 • Föreställningens form

  Det kommer att vara två berättare som driver historien framåt. De är båda traditionsberättare och har många år av erfarenhet av att fånga publiken med bara ord.
  Kören kommer att sjunga och röra sig på scen. Kören har inga repliker.
  Vi kommer att ha ett minimalistiskt format, som gör det lätt för oss att sätta upp föreställningen på flera platser i Blekinge.

  Manus och scenografi

  Vi kommer att till store delar utgå från Margareta Skantzes manus. Scenografi och kostym kommer att skapas av Viktoria Rosén. I Folk Practice Academy binder vi samman sång, lekar, berättande, tradition och hantverk. Därför har sångarna själva varit med och skapat sina mantlar under ledning av Viktoria Rosén. I samband med slöjddagen tog vi även fram forskning och traditioner kring betydelser av arkaiska synboler.

  Musiken

  Musiken komponeras och arrangeras av Astrid Selling och Elisabeth Ekman. Texterna är även hämtade ur Margareta Skantzes manuskript samt texter i vistraditionen.

  Premiären

  Premiären kommer att ske i 27 maj. Fem föreställningar kommer att genomföras under perioden 27 maj - 4 juli.

 • Vill du veta mer?

  kontakta oss: folkandtradition@gmail.com